Sustainability report

Utgångspunkten är att vår verksamhet skall bedrivas med med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling.

Våra FÖRPACKNINGAR

WAKAKUU strävar efter att alla våra förpackningar och vårt förpackningsmaterial ska vara miljöcertifierade. Våra förpackningskartonger är FSC-märkta. FSC-märkningen säkerställer att produkten kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Vi har tagit fram kartonger i fem olika storlekar för att anpassa förpackningen efter varan, för att spara på förpackningsmaterial och för att inte frakta luft. Vår e-handelspåse är eco-friendly och gjord av återvunnen plast. Som emballage används FSC-märkt silkespapper och miljövänlig fyllnadsplast. De få trycksaker som vi har är gjorda av FSC-märkt papper.

lightbulb-symbol

Vår ENERGIANVÄNDNING

All belysning i WAKAKUU’s lokaler är LED-belysning och vi försöker i övrigt optimera all energiförbrukning. Vi källsorterar och strävar alltid efter att minimera mängden avfall.

Våra TRANSPORTER

WAKAKUU arbetar kontinuerligt med att effektivisera våra transporter.
I dagsläget samarbetar vi med Post Nord, Best och DHL.
Vi arbetar ständigt på att ta fram det mest miljövänliga sättet att transportera dina varor till dig och hoppas inom snar framtid kunna erbjuda dig ett helt miljövänligt transportalternativ.

transport-symbol

Våra egna TRANSPORTER OCH RESOR

Vi på WAKAKUU strävar efter så långt det är möjligt att använda det mest miljövänliga transportsättet när vi reser. Vid arbetsrelaterade resor vägs utöver kostnad och tidsaspekter, miljöaspekten in. Sammanslagning av möten och resor försöker också göras i möjligaste mån.

Return-symbol

RETURER OCH RETURNERINGSPROCESSEN

Returer inom e-handel har en enorm negativ påverkan på miljön. Många e-handels företag väljer att inte adressera problemet med returer. Det kan bero på rädsla att tappa marknadsandelar, att förlora kunder eller att komma med pekpinnar och ta bort det lustfyllda med att handla kläder. WAKAKUU väljer ändå att lyfta problemet.

Vi tror att de flesta returer beror på informationsproblem som kan uppstå med e-handel. Kunden kan inte se plagget i verkligheten och kan inte prova det eller känna på materialet. Storleken kan skilja sig mellan olika varumärken och färgen på ett plagg kan te sig annorlunda i verkligheten. Med andra ord, det är lätt att man chansar när man beställer on-line.

Många kunder tenderar att överbeställa varor, de beställer hem betydligt fler plagg än de avser att behålla och returnerar sedan hela eller en större del av ordern.

Vi vet att skälen till att man returnerar kan vara många, men vi vet också att returer är en stor miljöbov. Returnerade varor måste ännu en gång transporteras, kontrolleras och återpackas innan varan på nytt kan läggas ut till försäljning.

Självklart har du som kund rätt att skicka tillbaka kläder som inte motsvarar dina förväntningar eller som inte passar. Den rätten har du alltid som konsument.
Vi vill ändå uppmana dig att läsa den utförliga storleksrekommendationen och beskrivningen som följer varje plagg. Är du osäker på något, kontakta vår duktiga kundtjänst som gärna hjälper dig och guidar dig rätt.

För att kunna bedriva en hållbar och ansvarsfull verksamhet kommer WAKAKUU framledes att föra en dialog med de kunder som vår algoritm upptäcker har för vana att konsekvent returnera ett helt eller större delen av ett köp.

wakakuu-icons-logo

WAKAKUU ICONS

En dröm vi länge haft var att designa vår egen kollektion med klassiskt skurna plagg i tidlös design och 2019 lanserade vi WAKAKUU ICONS. Vår vision med WAKAKUU ICONS är att kläderna ska utgöra grundpelare i din garderob och kunna användas säsong efter säsong. Vi tar fram två eller tre exklusiva kollektioner per år med ett fåtal specifika nyckelplagg. I kommande kollektioner är en del av kläderna tillverkade i certifierad bomull.

Vi låter sy upp kollektionen i Kina i en Intertek-certifierad fabrik. Intertek är ett oberoende internationellt certifieringsorgan och övervakar att att fabriken lever upp till kraven på kvalitet, miljö, hälsa, säkerhet och socialt ansvar.

Fabriken har också skrivit under WAKAKUU’s Uppförandekod som är framtagen för att säkerställa att fabriken lever upp till våra krav och förväntningar. Koden är baserad på Ethical Trading Initiative ETI Base Code. Koden ses över årligen så att den är anpassad både för utvecklingen av vår verksamhet och för omvärldens krav.

Inför frakten packas det individuella plagget i en plastpåse som i dagsläget inte är miljöcertifierad. Ett arbete pågår att byta ut denna påse till ett hållbart alternativ. Vi väljer att frakta kläderna med båt från Kina till Sverige och till vårt lager i Stockholm då detta fraktsätt har minst påverkan på miljön.


TRANSPARENS OCH SPÅRBARHET

Kartläggning av våra leverantörers hållbarhetsarbete

Inom modebranschen kan begreppet transparens enklast beskrivas som den mängd information som ett företag är villig att avslöja om deras leverantörskedja och om synlighet och tillgänglighet av information av gällande affärsmetoder.

Efterfrågan av kläder med en mindre negativ påverkan på miljön ökar ständigt.
Genom att implementera transparens och spårbarhet på leverantörskedjan får konsumenten en inblick i företaget och kan lättare ta välgrundade beslut vid köp.

WAKAKUU’s samarbetar bara med varumärken som håller en hög kvalitet och arbetar långsiktigt. Under 2021 påbörjar vi ett ett projekt där vi kartlägger och utvärderar våra samarbetspartners hållbarhetsarbeten. Detta är ett omfattande och tidskrävande arbete men vi hoppas att inom en relativt snar framtid kunna erbjuda våra kunder leverantörsinformation på alla våra produkter.

WAKAKUU vill verka för ett gemensamt ansvar i alla led i leverantörskedjan. Vi tror att en kollektiv agenda och gemensamma riktlinjer är den enda vägen framåt för att skapa en hållbar modeindustri.


W SUSTAIN

Under kategorin W SUSTAIN hittar du hållbara varumärken som vi samarbetar med. Här delar vi också med oss av vår kunskap och nyheter inom hållbart mode.

W SUSTAIN är vår egen märkning av kläder som är tillverkade med omtanke för människa och miljö. Kläder med denna märkning kan vara ekologiskt producerade eller tillverkade av hållbara eller återvunna material, eller producerade på ett socialt hållbart sätt.

MAKE IT LAST

I vår kategori MAKE IT LAST hittar du produkter för att ta hand om och förlänga livslängden på dina kläder samtidigt som du spar på miljön.


THE WAKAKUU FAMILY

WAKAKUU strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare och vill erbjuda en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Vi sätter stolthet i vår starka företagskultur och våra sedan länge antagna kärnvärden; kvalitet, affärsfokus och kundnöjdhet.

WAKAKUU’s Uppförandekod fungerar som en vägledning för alla medarbetare och används i den dagliga verksamheten. Samtliga medarbetare har skrivit under koden.
Uppförandekoden tydliggör de principer som styr WAKAKUU i rollen som arbetsgivare och dess medarbetare i förhållande till andra medarbetare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort. Vi strävar efter högsta kvalitet i allt vi gör, vilket också är en ambition som genomsyrar hela vår verksamhet. Uppförandekoden baseras på principerna i FN:s Global Compact och FN:s generella principer för företag och mänskliga rättigheter.

WAKAKUU har en skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna och dels ha medvetenhet kring hur vår affärsverksamhet kan komma att påverka uppfyllandet av denna skyldighet. WAKAKUU respekterar de internationellt erkända mänskliga rättigheterna och detta innebär ett åtagande att inte medverka eller orsaka genom vår affärsverksamhet negativ påverkan på mänskliga rättigheter. WAKAKUU accepterar inte någon typ av diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, ålder eller funktionsnedsättning. WAKAKUU arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald inom företaget. WAKAKUU säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare.

Samtliga medarbetare har genomgått en utbildning i hållbarhet och får löpande uppdateringar och fördjupad kunskap inom området.


CIRKULÄRT MODE

re-style re-duce re-peat re-use re-love re-cycle re-pair re-design re-invent re-spect re-wear re-make.

Begreppet hållbart mode innefattar många delar och områden. I korthet kan det sammanfattas så här:

Ekologiskt hållbart mode avser kläder vars odling, framställning och tillverkning har en liten eller ingen påverkan på miljön.

Socialt hållbart mode innebär att de som arbetar i produktionskedjan ska ha bra löner och arbetsvillkor.

Ekonomiskt hållbart mode innebär att kläder och textilier ska vara av bra kvalitet och att designade att hålla för att minska den sk slit och släng-konsumtionen.

Hållbart mode kan alltså vara att producera kläder på ett miljömässigt sätt men också att konsumera på ett miljömässigt hållbart sätt. Hållbart mode handlar också om att sträva efter en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi innebär i korthet att samhället bör sträva efter att sluta kretsloppet av material i största möjliga utsträckning, genom att t ex använda ekologiska material från hållbart förvaltade resurser eller genom återvinning.

Att uppnå systemiskt hållbara förändringar inom modebranschen är en av de största hållbarhetsutmaningarna i vår tid. Som konsument är det svårt att veta hur man ska tänka och agera när det kommer till begreppet hållbart mode.

Vårt råd är att göra medvetna och genomtänkta val när du handlar kläder, att tänka på kvalitet framför kvantitet, ta hand om och vårda ditt plagg och när du inte längre använder det, lämna det vidare så det kan återanvändas eller återvinnas.

BE THE CHANGE

I ett ytterligare led i vårt hållbarhetsarbete är vi stolta över att kunna presentera vårt egna sociala initiativ BE THE CHANGE. Vi uppmärksammar och stödjer löpande vi en organisation eller ett projekt som gör skillnad för vår planet eller för vårt samhälle. Vi lägger löpande ut information och resultat på vår hemsida och i våra sociala medier och vi uppmuntrar kunder att tillsammans med oss stödja och sprida budskapet! Under 2020 har vi samarbetat med dessa organisationer:

I april 2020: Wakakuu BE THE CHANGE uppmärksammade Trygga Barnen, en svensk organisation vars syfte är att hjälpa och stötta barn som lever i familjer med alkohol och drog problem eller psykisk ohälsa. I tiderna av Covid-19 är situationen för många barn i denna situation extra utsatt och osäker. 

I maj 2020: Wakakuu BE THE CHANGE samarbetade med Wildhood Foundation, en svensk insamlingsstiftelse som arbetar för att bekämpa tjuvjakt och illegal handel med vilda djur. För mer information om samarbetet och organisationen , gå in på www.wildhoodfoundation.ord eller besök wakakuu.com/wildhood.

Under sommaren 2020: Teamade Wakakuu BE THE CHANGE upp med The Perfect World Foundation, en svensk insamlingsorganisation som arbetar med djur och natur i kris, för att uppmärksamma och delta i initiativet The Blue Bucket Challenge vars syfte är att informera och sprida kunskap om nedskräpningen av våra hav och även plocka upp plast som har hamnat i havet. Genom The Blue Bucket initiativet plockades nästan 2 ton plast upp från våra kustremsor. För mer information besök www.theperfectworld.com

Vi vill genom vårt initiativ skapa en positiv förändring i vårt samhälle och på vår jord, vi vill approchera utmaningar på ett nytt tillvägagångssätt och engagera människor genom att skapa medvetenhet och förändring. Genom partnerskap med inflytelserika organisationer som arbetar huvudsakligen med ekologisk, klimatologisk och social hållbarhet stödjer vi projekt och initiativ på en global och lokal nivå. Vi tar sikte på och arbetar främst utifrån FN’s Globala Agenda 2030 och de hållbara målen.

Vi vill se en framtid där människan lever i harmoni med naturen. Vi vill vara med i kampen att skydda de mest unika och hotade arterna och livsmiljöerna på vår jord, och där mänskligheten ska fördela jordens resurser rättvist och använda dem på ett hållbart sätt. Vi vill verka för ett inkluderande och jämställt samhälle där grupper och individer lever i trygghet. Vi värnar om alla människors rätt till ett meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Wakakuu är stolta över detta initiativ till samhällsförbättring och hoppas ni vill följa med på resan!

Vill du veta mer om vårt CSR och hållbarhetsarbete, skicka gärna ett mail till sustainability@wakakuu.com